Sớm hoàn chỉnh thủ tục để xuất khẩu yến sào sang Trung Quốc

Sớm hoàn chỉnh thủ tục để xuất khẩu yến sào sang Trung Quốc

Sớm hoàn chỉnh thủ tục để xuất khẩu yến sào sang Trung Quốc

Sớm hoàn chỉnh thủ tục để xuất khẩu yến sào sang Trung Quốc

Sớm hoàn chỉnh thủ tục để xuất khẩu yến sào sang Trung Quốc
Sớm hoàn chỉnh thủ tục để xuất khẩu yến sào sang Trung Quốc

Sớm hoàn chỉnh thủ tục để xuất khẩu yến sào sang Trung Quốc

Thông tin thị trường - 16-01-2020 10:52:18 AM
Sớm hoàn chỉnh thủ tục để xuất khẩu yến sào sang Trung Quốc
Ngày 26-3, tại diễn đàn nâng cao chất lượng yến sào Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, nhấn mạnh việc sớm giải quyết thủ tục pháp lý để có thể xuất khẩu chính ngạch cũng như ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn về nhà yến, tổ yến để thúc đẩy ngành yến Việt Nam đáp ứng yêu cầu thị trường.

 

 

Ngày 26-3, tại diễn đàn nâng cao chất lượng yến sào Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, nhấn mạnh việc sớm giải quyết thủ tục pháp lý để có thể xuất khẩu chính ngạch cũng như ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn về nhà yến, tổ yến để thúc đẩy ngành yến Việt Nam đáp ứng yêu cầu thị trường.

Cụ thể, Hiệp hội Yến sào Việt Nam (SFA), Chi hội nhà yến (thuộc Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam- VFAEA), cùng Cục Thú y và Cục Chăn nuôi hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc để có thể xuất khẩu yến sào chính ngạch sang thị trường này. Cục Chăn nuôi hoàn chỉnh tiêu chuẩn kỹ thuật nhà yến và tổ yến.

Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản nghiên cứu quy chuẩn và tiêu chuẩn chế biến sâu để tham mưu cho Bộ NN-PTNT ban hành nhằm nâng cao giá trị sản phẩm yến sào. SFA và VFAEA cùng hợp tác xây dựng thương hiệu quốc gia yến sào Việt Nam. 

CÔNG PHIÊN

Tin khác

Tin tức mới