Chi Hội Nhà Yến Việt Nam khảo sát thị trường yến sào Thái Lan từ ngày 3/7/2019 đến ngày 6/7/2019

Chi Hội Nhà Yến Việt Nam khảo sát thị trường yến sào Thái Lan từ ngày 3/7/2019 đến ngày 6/7/2019

Chi Hội Nhà Yến Việt Nam khảo sát thị trường yến sào Thái Lan từ ngày 3/7/2019 đến ngày 6/7/2019

Chi Hội Nhà Yến Việt Nam khảo sát thị trường yến sào Thái Lan từ ngày 3/7/2019 đến ngày 6/7/2019

Chi Hội Nhà Yến Việt Nam khảo sát thị trường yến sào Thái Lan từ ngày 3/7/2019 đến ngày 6/7/2019
Chi Hội Nhà Yến Việt Nam khảo sát thị trường yến sào Thái Lan từ ngày 3/7/2019 đến ngày 6/7/2019

Chi Hội Nhà Yến Việt Nam khảo sát thị trường yến sào Thái Lan từ ngày 3/7/2019 đến ngày 6/7/2019

Thông tin thị trường - 07-01-2020 12:50:08 PM
Chi Hội Nhà Yến Việt Nam khảo sát thị trường yến sào Thái Lan từ ngày 3/7/2019 đến ngày 6/7/2019
Từ ngày 3 tháng 7 năm 2019 đến ngày 6 tháng 7 năm 2019, Chi Hội Nhà Yến Việt Nam đã thực hiện chuyến khảo sát thị trường Yến Sào Thái Lan ( 4 ngày 3 đêm, Sài Gòn - Băng Cốc - Krabi - Trang City) theo lời mời của ông Anan Chong, Chủ Tịch Hiệp Hội Yến Sào Thái Lan.

Ngày 07/07/2019, Yến Quân, Chi Hội Nhà Yến Việt Nam.

Từ ngày 3 tháng 7 năm 2019 đến ngày 6 tháng 7 năm 2019,  Chi Hội Nhà Yến Việt Nam đã thực hiện chuyến khảo sát thị trường Yến Sào Thái Lan ( 4 ngày 3 đêm, Sài Gòn - Băng Cốc - Krabi - Trang City) theo lời mời của ông Anan Chong, Chủ Tịch Hiệp Hội Yến Sào Thái Lan. Đoàn Chi Hội Nhà Yến Việt Nam gồm 11 thành viên với sự hiện diện của các Phó Chủ Tịch Chi Hội Nhà Yến Việt Nam: ông Trần Duy Nhất (Phó Chủ Tịch phụ trách Bình Phước), ông Đào Thế Nhâm (Phó Chủ Tịch phụ trách Bình Dương), ông Nguyễn Kim Thành (Phó Chủ Tịch phụ trách Cần Thơ) và bà Lưu Thị Xuyên ( Giám Đốc Trung Tâm Triển Lãm Yến Sào Việt Nam), bà Nguyễn Thị Thu Hường (Phó Giám Đốc Công Ty Yến Sào Việt Nam Yến Quân).

Ngày 4 tháng 7 năm 2019, tại Watana Park Hotel, Hiệp Hội Yến Sào Thái Lan đã giới thiệu thông tin cập nhật về tổng quan ngành yến Thái Lan, kỹ thuật xây dựng nhà yến Thái Lan, kỹ thuật sơ chế yến sào Thái lan.

Ngày 5/7/2019, tại buổi đấu giá yến sào Thái Lan, Trung Tâm Yến Sào Andaman Thái Lan đã bán hết 1.014kg yến sào Thái Lan trị giá khoảng 21 tỷ đồng cho 44 khách hàng theo hình thức đấu giá.

Giá bán 1kg yến sào Thái Lan tại buổi đấu giá: cao nhất là 90.900bah (3.000USD, 68 triệu đồng), bình quân 27.317 bah (900USD, 21 triệu đồng). Tổ yến được phân theo loại, đánh mã số, bán theo hình thức đấu giá kín. Người mua xem hàng & cho giá vào phiếu mua hàng, phần mềm tự động xác định ai ra giá cao thì giao người đó.

Tin khác

Tin tức mới